126
pokoi

pojemność noclegowa
250 osób

bezpłatne
Wi-Fi

idealna
lokalizacja

monitorowany
parking

akceptujemy
zwierzęta

HOTEL W TARNOWIE - BEZPIECZNY HOTEL

Szanowni Goście,

Bezpieczeństwo Państwa jest dla nas najwyższą wartością i priorytetem.  W związku z sytuacją epidemiczną  w Polsce wdrożyliśmy szereg dobrych zasad higieny i bezpieczeństwa, które pozwolą cieszyć się udanym pobytem w naszym hotelu.

Powierzchnie ogólnodostępne:

1. Maseczki - Nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni, ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 1,5 metra odstępu od innych. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych takich jak Restauracja do momentu zajęcia miejsca przy stoliku, pomieszczenia wspólne,

2. Środki dezynfekujące ogólnodostępne – dozowniki z  płynem do dezynfekcji rąk dla Gości Hotelu, dostępne przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do windy, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet,

3. Maseczki ochronne – na życzenie Gościa, przy zakwaterowaniu wręczymy jednorazowe maseczki,

4. Instrukcje – w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone zostały instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji znajdują się instrukcje odnośnie prawidłowej dezynfekcji rąk.

5. Dezynfekcja powierzchni wspólnych – nie rzadziej niż co godzinę, odbywa się dezynfekcja powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów, a także pomieszczeń ogólnych: toalet, wind, telefonów, klawiatury komputerów, oraz innych, często dotykanych powierzchni  Pozostałe punkty hotelowe, prowadzą dezynfekcję i środki ostrożności zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS.

6. Wietrzenie pomieszczeń - systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń, powierzchni wspólnych,

 

Recepcja:

1. Informacje o bezpiecznym pobycie – informujemy w momencie zakwaterowania o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych przez Hotel w związku z wirusem COVID-19,

2. Ograniczenie ilości osób – aby zapewnić maksymalne względy bezpieczeństwa podczas jakichkolwiek czynności wykonywanych w recepcji, przy ladzie może przebywać jedna osoba na stanowisko,

3. Prosimy o podanie pełnych danych kontaktowych w karcie meldunkowej, które mogą zostać przekazane do Sanepidu w przypadku wykrycia zakażenia wirusem,

4. Zachowanie bezpiecznej odległości - Goście oczekujący na obsługę, muszą zachować bezpieczną odległość - minimum 1,5 metra od siebie,

5. Dezynfekcja – poddajemy systematycznej dezynfekcji: drzwi, klamki, powierzchnię lady recepcyjnej, wózki portierskie, poręcze, terminale, karty pokojowe, kanapy, fotele,

6. Maseczki  ­– podczas meldowania na życzenie Gościa, wręczane będą jednorazowo maseczki. Informujemy, że maseczka powinna być zakładana przy przemieszczaniu się po Hotelu, obowiązuje dystans społeczny 1.5 metra od siebie,

7. Przedmioty  – Przed poproszeniem kolejnej osoby pracownik Recepcji dezynfekuje część lady, z którą Gość miał styczność. Robi to również ze wszystkimi innymi rzeczami w okolicach przebywania Gościa,

8. Kontakty alarmowe dostępne w recepcji: do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

Pokoje:

1. Sprzątanie – ograniczamy procedurą rutynowego sprzątania pokoi, które odbywa się jedynie na Życzenie Gościa. Zamówienie usługi sprzątania można zgłosić telefonicznie kontaktując się z recepcją lub wywieszając zawieszkę na klamkę „proszę posprzątać pokój". Podczas sprzątania w pokoju może przebywać tylko Osoba z Personelu Hotelu.

2. Dezynfekcja - wszystkich powierzchni dotykowych, sprzętu i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia,

3. Zakaz używania - hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych,

4. Personel sprzątający – jest przeszkolony i wyposażony w bezpieczną odzież ochronną,

5. Pościel i ręczniki prane są w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Prane jest dostarczane w reżimie sanitarnym.

 

Gastronomia:

Usługi gastronomiczne będą świadczone zgodnie z rozporządzeniem i zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, GIS:

1.  Restauracje i bary hotelowe są otwarte. Forma serwowania posiłków w Restauracjach Hotelowych, zgodna z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju i GIS

2. Zniesione limity osób w punktach gastronomicznych - musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami 1,5m, a Goście zanim usiądą do stolika, muszą mieć założone maseczki.                           

3. Obowiązują również wszystkie wytyczne sanitarne - m.in. dezynfekcja rąk i stolików, utrzymanie 1,5 - metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce,

4. Odległość między blatami stolików - wynosi min. 1,5 m,

5. Bieżąca dezynfekcja stolików po konsumpcji przez Gościa, dodatkowo przeprowadzana będzie dezynfekcja nieużywanych stołów,

6. Goście są  odprowadzani do odpowiednio wcześniej przygotowanego przez kelnera stolika, tak aby została zachowana bezpieczna odległość,

7. Obsługa gastronomiczna – przestrzega zasad bezpieczeństwa i wytycznych GIS.

 

Konferencje, szkolenia:

1. Targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania – dozwolone - limit uczestników jest zniesiony, a na każdego uczestnika przypada 2.5 m2 powierzchni,

2. Pojemności sal konferencyjnych i pomieszczeń ogólnodostępnych – dostosowana zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,

3. Informacja – o szczegółach korzystania z sal konferencyjnych i przestrzeni wspólnych,

4. Maseczki – uczestnicy konferencji, szkolenia, zgromadzenia,  obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami,

5. Regularnie wietrzymy wszystkie sale konferencyjne,

6.  Środki do dezynfekcji - przed salami umieszczone są środki do dezynfekcji rąk,

7. Środki prewencyjne – po spotkaniu sale są wietrzone oraz powierzchnie dotykowe, są dezynfekowane.

 

Wesela, przyjęcia okolicznościowe:

1.Obowiązkowa dezynfekcja rąk – przez uczestników uroczystości,

2. Zapewniamy - Pracownikom, Gościom oraz innym osobom z zewnątrz środki do dezynfekcji,

3. Umieszczona w różnych częściach obiektu – informacja o zachowaniu bezpiecznej odległości od rozmówcy (minimum  1,5 metra),

4. Zalecane - częste mycie rąk,

5. Szatnia - odzież wierzchnia poszczególnych gości wieszana co drugi wieszak,

6. Odległość między blatami stolików – wynosi min. 1,5 m,

7. Ustawienie stołów - przy jednym stole może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w  celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu między gośćmi stosujemy zasadę, że przy jednym stole zmniejszamy ustawienie o 20% względem standardowego usadzenia;  zalecane jest usadzanie gości po obu stronach

8. Obsługa - 1 kelner na nie więcej niż 15 osób.  Obsługa nosi maseczki i rękawiczki,

9. Goście – nie muszą nosić maseczek,

10. Wietrzenie i dezynfekcja – cykliczna, wykonywana przez Obsługę,

11. Organizacja kilku imprez w jednym czasie w tym samym obiekcie jest możliwa, ale grupy nie stykają się ze sobą,

12. Wymagane – przekazanie dla koordynatora ze strony hotelu pełnej listy Gości imprezy wraz z kontaktami do udostępnienia w razie potrzeby organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Pracownicy:

•Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo. Bardzo poważnie podchodzimy do standardów czystości i higieny. Podejmujemy kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i naszym
Pracownikom. Spełniamy najnowsze wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz rekomendacje GIS, 
•Pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni z  procedur i prewencji przed rozprzestrzenianiem się COVID-19,
•Do dezynfekcji stacji roboczych  regularnie używamy atestowanych preparatów biobójczych,
•Wszyscy Pracownicy, mający kontakt z żywnością, przestrzegają zasad: BHP, HACCP, dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, każdy z nich korzysta z odzieży ochronnej takiej jak jednorazowy fartuch, zmienne obuwie, czepki, rękawiczki, maseczki,
•Przed przystąpieniem Pracowników do pracy, każdy poddawany jest codziennemu wywiadowi o swoim stanie zdrowia oraz mierzeniu temperatury. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk, odzież ochronna oraz dezynfekcja obuwia. Pracę mogą rozpocząć tylko osoby, które przeszły wewnętrzną kontrolę bezpieczeństwa.
•Dla bezpieczeństwa i higieny pracy Pracowników wymagane są cykliczne dezynfekcje stanowisk pracy oraz codzienne co najmniej 2 godzinne wietrzenie pomieszczeń,
• Przestrzegamy zasad utrzymania odległości pomiędzy Pracownikami (1,5 m) tym samym zwiększając ilość stanowisk służących do wykonywania pracy,
•Jeśli to możliwe polecenia przełożonych odbywają się drogą telefoniczną i e-mailową, w celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu,
 

Goście:

Serdecznie zachęcamy Państwa do dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych poprzez:

•Regularne mycie rąk zgodnie z instrukcją dostępną w każdej hotelowej toalecie,
•Korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk oraz rękawiczek dostępnych we wskazanych częściach wspólnych hotelu,
•Utrzymanie wymaganej odległości 1,5m w kontaktach z Pracownikami lub innymi Gośćmi hotelu,
•Zapoznanie się i przestrzeganie obowiązujących w naszym hotelu procedur bezpieczeństwa, dostępnych na standach informacyjnych,
•Zgłaszanie przy użyciu telefonu pokojowego złego samopoczucia oraz innych objawów mogących świadczyć o zakażeniu COVID-19 oraz postępowanie zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa Personelu Hotelu,
•Przed wyjściem z pokoju hotelowego prosimy pamiętać o założeniu maseczki ochronnej,
•Izolatorium – posiadamy wyodrębniony bezpieczny pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

 

 

Życzymy miłego pobytu!

 

 

 

 

 

Pierwszy, najbardziej znany i największy hotel w Tarnowie. Doskonale zlokalizowany stanowi idealną bazę wypadową, jest cenionym centrum konferencyjnym i bankietowym.

Reagujemy na potrzeby i wymagania Gości: gruntownie zmieniliśmy wygląd naszych pokoi, podnieśliśmy ich standard. Dziś to nowoczesne, piękne miejsca noclegowe z WiFi i LCD.

                                                                                                                                                                         

 

  Dysponujemy również własnym parkingiem, co w centrum miasta jest istotnym atutem. Dworzec PKP znajduje    się w zasięgu kilku minut spacerem.

 

 

 

 

 

 

Z powodzeniem organizujemy spotkania biznesowe i konferencje - dysponujemy aż 7 klimatyzowanymi salami oraz przestronną restauracją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Tarnovia to również doskonałe miejsce na przyjęcia weselne, studniówki, komunie, jubileusze. Organizujemy spotkania nawet dla 200 osób, a nasz hotel nieustannie rekomendowany jest przez Gości.

Zapraszamy do kontaktu:

14 6 300 350

 

 

 

 

 

 

Opinie gości

"Tarnovia jest chyba najbardziej optymalnym wyborem w Tarnowie Doskonała lokalizacja, Dobre śniadanie kompetentny personel".

Zenon

"Ulubiony hotel nie tylko moich kontrahentów ale i wielu znanych gwiazd show biznesu. Polecam."

Marek

"Bardzo dobry hotel."

Andrzej

"Jeden z lepszych hoteli w Tarnowie."

Krzysztof

"Profesjonalna obsługa, hotel czysty, zadbany, sale konferencyjne przyjazne.Wyborne i sycące posiłki :)."

Daniel

"Bardzo dobre jedzenie!"

Krzysztof

"Wonderful service."

Naash

"Bardzo dobra organizacja imprez. Smaczne jedzenie i uprzejma obsługa. Wygodnie i stylowo urządzone, zarowno pomieszczenia hotelowe jak i sale restauracyjne. Ceny dość przystępne. Lokalizacja w pobliżu Dworców Kolejowego i Autobusowego ma również nie lada znaczenie. Miejsce godne polecenia."

Krzysztof

"Polecam."

Beata

"Restauracja ok. Smaczne krótka karta kucharz ma smak obsługa miła."

Ina

"Tarnovia to wciąż ukryty skarb naszego miasta. To nie tylko świetna baza noclegowa, z czystymi, schludnymi i pięknie urządzonymi pokojami. To doskonałe miejsce na wytworne przyjęcie, stylowe wesele, chrzciny, spotkanie biznesowe. Wspaniała, profesjonalna i pomocna obsługa, doskonałe potrawy, rewelacyjne wnętrza, rzetelność w organizacji - tak wygląda Tarnovia w obecnym wydaniu. Organizowaliśmy wesele w Tarnovii. W tym dniu hotel zamienił się w romantyczny ogród, a to dzięki wykonanej przez hotel, niesamowitej dekoracji kwiatowej. Potrawy były świeże i smaczne, a ciasta po prostu wyborne. Faworytem wszystkich była fontanna z belgijskiej czekolady, wyroby wiejskiego stołu, no i oczywiście - domowe pierogi. Goście chwalili miejsce, jedzenie, obsługę i samą zabawę. My również jesteśmy bardzo zadowoleni, chcielibyśmy przeżyć ten dzień jeszcze raz, oczywiście z hotelem Tarnovia. Wniosek jest jeden - Tarnovia to miejsce, do którego chce się wracać. Bardzo dziękujemy i niezdecydowanych zachęcamy do rezerwacji!"

Justyna

"Śniadanie było pyszne, łóżko duże wygodne, łazienka piękna, podłoga podgrzewana."

Sebastian
sprawdź gdzie jesteśmy